Project Description

Skadehantering

KMP utför skadehantering i form av dokumentationer, besiktningar och utredningar.

Om en skada upptäcks under pågående vibrationsalstrande arbeten utförs normalt en dokumentation eller besiktning. Detta för att notera skadans omfattning så nära det det aktuella skadedatumet som möjligt.

Efter avslutade arbeten utförs skadeutredningen. Skadeutredningar görs för att bedöma och fastställa en skada på en byggnad där det föreligger tveksamheter kring vem som bär ansvaret för skadan.

Ett utlåtande från en skadeutredning innehåller en saklig bedömning som ger svar på skadans härkomst och ansvarsfördelning. Normalt ges ett åtgärdsförslag samt även en kostnadskalkyl för skadans åtgärdande.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Anders Lindén
0700-90 31 10

Våra tjänster