Skadehantering

Skadehantering

KMP Konsult utför skadehantering i form av dokumentationer, besiktningar och utredningar.

Om en förändring upptäcks under pågående vibrationsalstrande arbeten utförs normalt en dokumentation eller besiktning. Detta för att notera förändrings omfattning så nära det det aktuella förändringsdatumet som möjligt.

Efter avslutade arbeten utförs skadeutredningen. Skadeutredningar görs för att bedöma och fastställa en förändring på en byggnad där det föreligger tveksamheter kring vem som bär ansvaret för förändringen.

Ett utlåtande från en skadeutredning innehåller en saklig bedömning som ger svar på förändrings härkomst och ansvarsfördelning. Normalt ges ett åtgärdsförslag samt även en kostnadskalkyl för förändringens åtgärdande.

No data was found