Blogg

Ylva Westberg
december 20, 2023

Från och med 18 december kommer Ylva Westberg att förstärka vår organisation som projektledare med huvudfokus i projekt gällande kontrollåtgärder i form av syneförrättning och vibrationsmätning. Ylva har en lång erfarenhet som projektledare och kommer senast från H&M där hon arbetat som projektledare och affärsexpert inom olika produktteam.

Vi ser med denna rekrytering att vi kan stärka vårt projektledningsteam ytterligare och skapa än mer kundnytta för våra beställare och kunder. I och med Ylvas erfarenhet inom IT så ser vi även möjligheten att kunna nyttja hennes erfarenheter från större organisationer för att vidareutveckla KMP att nå målet om att bli Sveriges ledande bolag inom omgivningspåverkan.

Välkommen Ylva!

Önskar ni komma i kontakt med Ylva når ni henne lättas på ylva.westberg@kmpkonsult.se

december 6, 2023

Idag hälsar KMP och region Mitt Richard Forsell välkommen då han fr.o.m. 4 december tillträder som projektledare.

Richard kommer närmst från Forcit Consulting och har lång och gedigen erfarenhet inom området omgivningspåverkan. Richard har i sin tidigare roll som projektledare ansvarat för riskanalyser, besiktning och vibrationsmätning.

Förutom sin roll som projektledare kommer Richard även att hålla ett öra mot marknaden i form av kundansvarig för många av våra kunder i region Mitt (Örebro, Karlstad, Kristinehamn med omnejd). Så har ni ett projekt på gång där riskanalys, vibrationsmätning eller besiktning behövs så är ni mer än välkomna att kontakt Richard på richard.forsell@kmpkonsult.se.

Välkommen Richard!

 

november 28, 2023

Uppdatering kring KMP:s arbeten i utbyggnaden av Nya tunnelbanan.

KMP ett av flertalet bolag som är med i utvecklingen av Stockholm och dess befintliga tunnelbanesystem. Nuvarande sträckningar förlängs med ytterligare stationer på blå linje från Akalla till Barkarby, Kungsträdgården mot Nacka och Söderort samt grön linje som förlängs från Odenplan till Arenastaden Solna.

Utbyggnationen har pågått under ett flera år och KMP har utfört delar av förbesiktningen som krävts inför de sprängningsarbeten som nu pågår. I vårt arbete ingår besiktning av byggnader, anläggningar, lägenheter och andra objekt som kan komma att påverkas av de vibrationer som uppkommer vid sprängningsarbeten. KMP utför även vibrationsmätning i projektet vilket är ett komplement till besiktningen som utförs för att säkerställa att inga byggnader eller anläggningar ska komma till skada.

Status just nu är att KMP fortsätter att mäta vibrationer i samma takt som entreprenadernas framdrift och har påbörjat efterbesiktningar av fastigheter där sprängning och tunneldrift är färdigställt.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete tillsammans med Region Stockholms och förvaltning för utbyggnad nya tunnelbanan samt kommande möjlighet att nyttja den nya tunnelbanan när den står klar.

Vid frågor eller funderingar rörande KMP:s deltagande i byggnationen av nya tunnelbanan kan ni kontakta Christer Forslund på christer.forslund@kmpkonsult.se