DET HÄR ÄR KMP KONSULT

Företaget startade 1999 med inriktning mot bygg- och anläggningsarbeten. Sedan 2012 är företagets huvudsakliga inriktning konsulttjänster inom omgivande miljöpåverkan. Delägarna med mångårig erfarenhet inom branschen arbetar aktivt i verksamheten.

Våra kunder

Kunder är byggbolag, fastighetsbolag och projekteringsföretag i byggsektorn inom såväl offentlig som privat verksamhet med inriktning på bygg- och anläggningsarbeten. Exempel på arbeten är trafikleder, uppförande av flerfamiljshus samt VA-arbeten. Uppdragen utförs enligt de regelverk och standarder som råder inom branschen. För att möta kundernas utökade önskemål samarbetar företaget med ett antal underkonsulter.

Våra framgångsfaktorer

Genom mångåriga erfarenheter och kompetenser inom området kan vi tillföra nytta till uppdragsgivaren. Vårt företag är känt på marknaden vilket gör att företaget kan visa upp goda referensobjekt. Flexibiliteten och möjligheten att arbeta i både små och stora projekt, där uppdragen kan variera från en enskild tjänst till projektledning, medför flexibilitet också för uppdragsgivaren när snabba insatser krävs.

Internt finns en strukturerad organisation där ledord som kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens är en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi följer upp utförda uppdrag i sin strävan efter ständiga förbättringar.

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda och leverera tjänster såsom kontroller, mätning och projektledning med tyngdpunkt på omgivande miljöpåverkan i samband med bygg och anläggningsarbeten. Nyttan är att kunden kan minimera sina kostnader förorsakade av onödiga avbrott i den egna produktionen.