Tjänster

Vi levererar lösningar inom omgivning- och miljöpåverkan

Besiktning / syneförrättning

KMP Konsult utför besiktning av alla förekommande byggnader och anläggningar innan och efter vibrationsalstrande arbeten utförs.

Vibrationsmätning

KMP Konsult erbjuder en rad olika mätningar där larmfunktioner & inloggning till mätportal anpassas efter beställarens behov.

Riskanalys

KMP Konsult upprättar riskanalyser som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängning, pålning, packning & schaktningsarbeten behöver utföras.

Projektledning och rådgivning

KMP Konsult arbetar aktivt som projektledare och beställarstöd i projekt där omgivande miljöpåverkan finns.

Tredjemans-hantering

Med KMP Konsult:s mångåriga erfarenhet att hantera omgivningen är en stor del att just hantera människorna som påverkas.

Skadehantering

KMP Konsult utför skadehantering i form av dokumentationer, besiktningar och utredningar.

Mätningsteknik

KMP Konsult utför alla typer av uppdrag inom mätningsteknik, allt från laserscanning till mängdreglering.

CAD

KMP Konsult utför ritningsprojektering i AutoCad. Vi kan upprätta ritningar för allt ifrån riskanalyser till och mark/vägplanering.

Kontrollprogram och arbetsplaner

KMP Konsult upprättar kontrollprogram som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängning, pålning och packning utförs.