Kvarnholmen

Uppdraget omfattar:

  • Upprättande av riskanalyser
  • Besiktning av byggnader och anläggningar
  • Bedömningar av förutsättningar för vibrationer
  • Tredjemanshantering
  • Inmätning av salvor
  • Automatiserade mätningar
  • Skadehantering
  • Upprätta rapporter och redovisning av utfört arbete

I samband med omfattande sprängningsarbeten på Kvarnholmen erhöll KMP uppdraget 2012 att uppdatera befintliga riskanalyser, utföra besiktningar samt mäta vibrationer i samband med sprängningsarbeten.

KMP har utfört kontroller och upprättat riskanalyser till samtliga projekt, Stockholm Light House, Silo III, Kvarnen, Kajplats Kvarnholmen, Platån 1-2, Tre kronors Backe samt flertalet ledningsförläggningar.