Besiktning

Om du har fått en avisering gällande besiktning i brevlådan, så betyder det att det kommer att utföras ett vibrationsarbete i din närhet. Det innebär att din fastighet måste besiktigas.

Så går en besiktning till

Vi tittar på väggar, golv och tak, och nedtecknar de skador/anmärkningar som redan finns i lägenheten.
Protokollet över besiktningen kommer sedan att skickas till fastighetsägaren.
När de vibrationsalstrande arbetena är avslutade kommer det en ny avisering till dig. Den här gången gällande efterbesiktning.
Vid efterbesiktningen kontrolleras det att inga nya förändringar har uppkommit på grund av arbetena.
Om nya förändringar noteras i din bostad och dessa inte direkt kan uteslutas att de kommer från det vibrationsalstrande arbetet, så informeras fastighetsägaren och byggherren/entreprenören gällande detta.

Därför måste vi besiktiga

Vid arbeten där vibrationer förekommer är en entreprenör alltid skyldig att göra sitt absolut yttersta för att inga skador ska uppkomma på kringliggande omgivning. Entreprenören ska kunna visa på att arbete som utförts ej har åsamkat tredjeman några skador. För att uppfylla dessa krav utförs det en för- och efterbesiktning på fastigheter samt anläggningar inom det riskområde som riskanalysen hänvisar till

besiktning av lägenhet

En besiktning av en lägenhet tar i normalfallet inte längre än ca 20 minuter. Vi tittar på väggar, golv och tak, och nedtecknar de skador/anmärkningar som redan finns i lägenheten. Under besiktningen så får du som boende i lägenheten absolut vara med och titta på det vi hittar. Protokollet över besiktningen kommer sen att skickas till fastighetsägaren, vilket i de flesta fall betyder din förening eller hyresvärd. 

Besiktning av villa/fritidshus

En besiktning av en normalstor villa tar i normalfallet inte längre än ca 30 minuter. Vi tittar på väggar, golv och tak, och nedtecknar de skador/anmärkningar som redan finns. Under besiktningen så får du som fastighetsägare självklart vara med och titta på det vi hittar. Protokollet över besiktningen kommer sedan att skickas till dig som fastighetsägare.

Finns det murad/murade rökkanaler i fastigheten ska dessa täthetsprovas. Därför är det bra om du har förberett med resstege för tillträde till tak, samt tömt ur obrunnet material ur din eldstad, till exempel papper och dylikt.

I vissa fall görs även kontroll av enskilda vattenbrunnar. Antingen genom vattenprov eller att en representant från oss kontrollerar statusen på fastighetens brunn med tillhörande utrustning.

Vibrationsmätare

Under tiden det vibrationsalstrande arbetet pågår så kommer det att monteras vibrationsmätare på ett antal fastigheter. Detta för att försäkra sig om att inga vibrationer överskrider de gränsvärden som finns för byggnader och anläggningar i omgivningen.

Mätaren monteras vanligen i grunden på fastigheten med hjälp av en expanderskruv, som kräver att vi borrar ett 8 millimeters hål i grunden.

Vill du inte att det monteras någon mätare på din fastighet så hör av dig till oss, alternativt meddela oss detta vid besiktningstillfället.