Vi levererar helhetslösningar inom omgivnings- och miljöpåverkan

I samband med bygg- och anläggningsprojekt

Har du fått en avisering om besiktning

JAG BOR I LÄGENHET

JAG BOR I HUS

Vi levererar lösningar inom omgivnings- och miljöpåverkan

Genom mångårig erfarenhet och kompetens inom området kan vi tillföra nytta till uppdragsgivaren. Vårt företag är känt på marknaden vilket gör att företaget kan visa upp goda referensobjekt. Flexibiliteten och möjligheten att arbeta i både små och stora projekt, där uppdragen kan variera från en enskild tjänst till projektledning, medför flexibilitet också för uppdragsgivaren när snabba insatser krävs. Internt finns en strukturerad organisation där ledord som kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens är en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi följer upp utförda uppdrag i strävan efter ständiga förbättringar.