Vi ser till att du känner dig trygg i ditt bygg- och anläggningsprojekt

KMP Konsult utför kontroller, mätning och projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten.

Vårt jobb är att se till att ditt projekt fortlöper i önskad takt, genom att säkerställa att omgivande miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

KMP Konsult arbetar i stora delar av Sverige där våra tjänster efterfrågas, med kontor i Stockholm (HK), Norrköping och Örebro.

LÄS MER

Har du fått en avisering om förbesiktning av din bostad?

Lägenhet
Villa/fritidshus
VI ERBJUDER KONTROLLER, MÄTNING OCH PROJEKTLEDNING MED TYNGDPUNKT PÅ OMGIVANDE MILJÖPÅVERKAN

Våra tjänster

VÅRA KUNDER ÄR BYGG- OCH FASTIGHETSBOLAG, PROJEKTERINGSFÖRETAG I BYGGSEKTORN INOM SÅVÄL OFFENTLIG SOM PRIVAT VERKSAMHET MED INRIKTNING PÅ BYGG OCH ANLÄGGNINGSARBETEN.

Aktuella projekt

AKTUELLT PROJEKT

Arlanda, Drivelab

I samband med sprängningsarbeten inför nybyggnation av Drivelab Big erhöll KMP vintern 2016 uppdraget att upprätta riskanalys och kontrollprogram mot intilliggande anläggningar. KMP har utfört besiktningar samt mätt vibrationer i samband med sprängningsarbeten.

LÄS MER

Hammarbydepån

Kvarnholmen

Syllen, Årstadal

Norrtälje Hamn

SE REFERENSPROJEKT

Vi har mångårig erfarenhet av tredjemanshantering och omgivandepåverkan.

LÄS MER