Uppdatering: KMP Konsult är med och bygger framtidens tunnelbana

Uppdatering kring KMP:s arbeten i utbyggnaden av Nya tunnelbanan.

KMP ett av flertalet bolag som är med i utvecklingen av Stockholm och dess befintliga tunnelbanesystem. Nuvarande sträckningar förlängs med ytterligare stationer på blå linje från Akalla till Barkarby, Kungsträdgården mot Nacka och Söderort samt grön linje som förlängs från Odenplan till Arenastaden Solna.

Utbyggnationen har pågått under ett flera år och KMP har utfört delar av förbesiktningen som krävts inför de sprängningsarbeten som nu pågår. I vårt arbete ingår besiktning av byggnader, anläggningar, lägenheter och andra objekt som kan komma att påverkas av de vibrationer som uppkommer vid sprängningsarbeten. KMP utför även vibrationsmätning i projektet vilket är ett komplement till besiktningen som utförs för att säkerställa att inga byggnader eller anläggningar ska komma till skada.

Status just nu är att KMP fortsätter att mäta vibrationer i samma takt som entreprenadernas framdrift och har påbörjat efterbesiktningar av fastigheter där sprängning och tunneldrift är färdigställt.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete tillsammans med Region Stockholms och förvaltning för utbyggnad nya tunnelbanan samt kommande möjlighet att nyttja den nya tunnelbanan när den står klar.

Vid frågor eller funderingar rörande KMP:s deltagande i byggnationen av nya tunnelbanan kan ni kontakta Christer Forslund på christer.forslund@kmpkonsult.se