Project Description

Automatiserad mätning

Vi erbjuder en rad olika automatiserade mätningar där larmfunktioner & inloggning till mätportal anpassas efter beställarens behov.

Exempel på automatiserad mätning:

  • Vibrationsmätning (vertikal, horisontell, transversell, acceleration)
  • Luftstötvåg
  • Geoteknik (inklinometer, grundvatten, portryck etc.)
  • Bullermätning

I vårt mätsystem finns möjlighet att föra en digital sprängjournal där varje salva är kopplad till de registrerade mätvärdena. Systemet kan även utföra en automatisk avståndskorrigering av de spränginducerade vibrationsvärdena. Detta ger en bra spårbarhet vad gäller mätvärden och fördelning av ansvar mellan byggherre, entreprenör och sprängare.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Magnus Albinsson
0700-90 91 83

Våra tjänster