Vibrationsmätning

Automatiserad mätning

KMP Konsult erbjuder en rad olika automatiserade mätningar där larmfunktioner & inloggning till mätportal anpassas efter beställarens behov.

Exempel på automatiserad mätning:

  • Vibrationsmätning (vertikal, horisontell, transversell, acceleration)
  • Luftstötvåg
  • Geoteknik (inklinometer, grundvatten, portryck etc.)
  • Bullermätning

I vårt mätsystem finns möjlighet att föra en digital sprängjournal där varje salva är kopplad till de registrerade mätvärdena. Systemet kan även utföra en automatisk avståndskorrigering av de spränginducerade vibrationsvärdena. Detta ger en bra spårbarhet vad gäller mätvärden och fördelning av ansvar mellan byggherre, entreprenör och sprängare.

albin

Jag svarar på alla dina frågor!

Magnus Albinsson