Vibrationsmätning

Automatiserad mätning

Vid omgivningspåverkan erbjuder KMP Konsult en rad olika automatiserade mätningar där larm-/rapportfunktioner, aviseringar och mätportal anpassas efter beställarens behov och i enlighet med förskrivningar i riskanalyser och kontrollprogram.

Exempel på automatiserad mätning:

  • Vibrationsmätning (svängningshastighet, acceleration)
  • Luftstötvåg
  • Geoteknik (grundvatten, portryck etc.)
  • Bullermätning
  • Sprickvidd
  • Luftfuktighet/temperatur

I mätsystemet finns möjlighet att föra en digital sprängjournal där spränginducerade salvorna blir kopplade till de registrerade mätvärdena. Systemet utför en automatisk korrigering av avståndsberoende riktvärden enligt Svensk Standard. Detta ger en bra spårbarhet vad gäller mätvärden med fördelning av ansvar mellan byggherre, entreprenör och sprängare.
Vi utför även analys av mätdata för rådgivning i pågående projekt.
Vid sprängprojekt har vi även kompetens för laddningsberäkningar och vibrationsprognoser.
Vi erbjuder även vibrationsisolering av känslig utrustning.

1

Jag svarar på alla dina frågor!

Magnus Albinsson