Projektledning och rådgivning

Projektledning och rådgivning inom omgivande miljöpåverkan.

KMP Konsult arbetar aktivt som projektledare och beställarstöd i projekt där omgivande miljöpåverkan finns. Det innebär att vi driver och stödjer våra kunder med arbetet inom sprängnings-, pålnings-, schaktnings samt packningsinducerade vibrationer, från rådgivning och riskanalys till tredjemanshantering under och efter det vibrationsalstrande arbetet.

Vår målsättning är att du som beställare helt ska kunna ägna dig åt övriga åtagande i projektet och låta oss sköta det som har med omgivningspåverkan att göra. KMP Konsult samordnar, utför, kontrollerar och redovisar nödvändiga kontrollåtgärder.

Vår mångåriga erfarenhet säger att en effektiv och kompetent projektledare är till stor nytta vid projektets genomförande. Dels är det lättare att i ett tidigt skede få en uppfattning om kostnader för eventuella kontrollåtgärder. Det är även en fördel att alltid ha en kontaktperson som aktivt arbetar med att effektivt föra projektet framåt.

karl

Jag svarar på alla dina frågor!