Project Description

KMP utför alla typer av uppdrag inom mätningsteknik, allt från laserscanning till mängdreglering.

KMP:s personal har lång erfarenhet inom området och använder den senaste tekniken på marknaden. Nedan följer exempel på den mätning vi utför.

  • Avancerade mätuppdrag i spårmiljö.
  • Mängdreglering enligt AMA, MER, AF och MF.
  • Inmätningar, utsättning enligt SIS-TS21143:2013
  • Maskinstyrning, karteringar, stom-, bruks- och byggnät.
  • Nätutjämning
  • Laserscanning
  • Proaktiva kontroller
  • Stöd i finansiella frågor kopplade till mätningsteknik
  • Sättningskontroller, avvägning klass A1

KMP kan även vara er behjälpliga som stöd vid upphandlingar kopplade till mätningsteknik.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Christer Forslund
0700-90 48 57

Våra tjänster