Mätningsteknik

KMP Konsult utför alla typer av uppdrag inom mätningsteknik.

KMP Konsult:s personal har lång erfarenhet inom området och använder den senaste tekniken på marknaden. Nedan följer exempel på den mätning vi utför.

  • Avancerade mätuppdrag i spårmiljö.
  • Mängdreglering enligt AMA, MER, AF och MF.
  • Inmätningar, utsättning enligt SIS-TS21143:2013
  • Maskinstyrning, karteringar, stom-, bruks- och byggnät.
  • Nätutjämning
  • Laserscanning
  • Proaktiva kontroller
  • Stöd i finansiella frågor kopplade till mätningsteknik
  • Sättningskontroller, avvägning klass A1

KMP kan även vara er behjälpliga som stöd vid upphandlingar kopplade till mätningsteknik.

albin

Jag svarar på alla dina frågor!

Magnus Albinsson