Tredjemanshantering

Tredjemanshantering

I samband med byggprojekt är det, som entreprenör eller byggherre, lätt att koncentrera sig på själva byggfasen och helt glömma bort människor som bor, jobbar eller vistas i omgivningen. Som utomstående är det naturligt att vara frågande och orolig över vad som sker.

Man kan oroas över allt från vibrationer till byggtrafik. Att hantera omgivningen och de människor som påverkas är en stor del av vårt arbete.

KMP Konsult arbetar aktivt för att informera och lugna tredjeman i projekt där omgivningspåverkan är ett faktum.

foto-anders

Jag svarar på alla dina frågor!

Anders Lindén