Drive lab, Arlanda

Uppdraget omfattar:

  • Bedömning av risker vid sprängningsarbeten
  • Besiktning av fastigheter och egendom
  • Bedömningar av förutsättningar för vibrationer
  • Kontrollprogram för sprängning under Arlandas inflygning
  • Kontrollprogram för Vattenfall, Svenska kraftnät samt Trafikverkets ledningar
  • Kontrollprogram för sprängningsarbete vid E4
  • Besiktning av fastigheter och egendom
  • Automatiserade mätningar

I samband med sprängningsarbeten inför nybyggnation av Drivelab Big erhöll KMP vintern 2016 uppdraget att upprätta riskanalys och kontrollprogram för samtliga i området känsliga verksamheter/anläggningar samt utföra erforderliga kontrollåtgärder.