Våra tjänster

Här kan du läsa om de tjänster KMP Konsult AB erbjuder.

Projektledning och rådgivning

KMP Konsult arbetar aktivt som projektledare och beställarstöd i projekt där omgivande miljöpåverkan finns.

Syneförrättning

Vi utför besiktning av alla förekommande byggnader och anläggningar innan och efter vibrationsalstrande arbeten utförs.

Tredjemanshantering

Med vår mångåriga erfarenhet att hantera omgivningen är en stor del att just hantera människorna som påverkas.

Skadehantering

KMP utför skadehantering i form av dokumentationer, besiktningar och utredningar.

Mätningsteknik

KMP utför alla typer av uppdrag inom mätningsteknik, allt från laserscanning till mängdreglering.

CAD

KMP utför ritningsprojektering i AutoCad. Vi kan upprätta ritningar för allt ifrån riskanalyser till och mark/vägplanering.

Vibrationsmätning

Vi erbjuder en rad olika automatiserade mätningar där larmfunktioner & inloggning till mätportal anpassas efter beställarens behov.

Kontrollprogram och arbetsplaner

KMP upprättar kontrollprogram som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängning, pålning, packning och schaktningsarbeten sker i närhet av speciellt känsliga verksamheter, anläggningar eller installationer.

Riskanalys enligt Svensk Standard

KMP upprättar riskanalyser som är anpassade till varje projekt där t.ex. sprängning, pålning, packning & schaktningsarbeten behöver utföras.