VA Enviken, Norrtälje

Uppdragsgivare: Rådmansö Markentreprenad AB
Uppdragstid: Maj 2013-2015

Uppdraget omfattar:

  • Bedömning av risker vid sprängningsarbeten
  • Besiktning av byggnader och anläggningar
  • Bedömningar av förutsättningar för vibrationer
  • Genomförande av för- och efterbesiktningar av fastigheter
  • Automatiserade mätningar
  • Upprätta rapporter och redovisning av utfört arbete

I samband med sprängningsarbeten inför förläggning av VA-ledningar erhöll KMP uppdraget våren 2012 att utföra besiktningar samt mäta vibrationer i samband med sprängningsarbeten.