Project Description

Syneförrättning enligt Svensk Standard

Vi utför besiktning av alla förekommande byggnader och anläggningar enligt SS4604860 innan och efter vibrationsalstrande arbeten utförs.

Exempel på byggnader och anläggningar vi besiktigar:

  • Villor/radhus
  • Flerfamiljshus
  • Industri/kontor
  • Särskilt känsliga byggnader
  • Bergrum
  • Spåranläggningar
  • Tunnlar

Besiktningsomfattning bestäms efter upprättad riskanalys och i samråd med beställaren.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Jens Lundqvist
0700-90 99 47

Våra tjänster