REFERENSPROJEKT

Syllen, Årstadal

Uppdragsgivare: Skanska
Uppdragstid: September 2015 – pågår

Uppdraget omfattar

  • Bedömning av risker vid sprängningsarbeten
  • Bedömningar av förutsättningar för vibrationer
  • Upprättande av riskanalys samt kontrollplan för SL:s anläggningar
  • Besiktning av byggnader och anläggningar
  • Utföra automatiserade mätningar
  • Upprätta rapporter och redovisning av utfört arbete

I samband med sprängningsarbeten inför nybyggnation av flerbostadshus inom kvarteret Syllen 3 erhöll KMP uppdraget hösten 2013 att upprätta riskanalys, utföra besiktningar samt mäta vibrationer i samband med sprängningsarbeten.