REFERENSPROJEKT

Norrtälje Hamn

Uppdragsgivare: NCC Sverige AB
Uppdragstid: Augusti 2016 – pågår

Uppdraget omfattar:

  • Upprättande av riskanalys
  • Upprättande av kontrollprogram
  • Bedömning av risker vid packning-, schaktnings och pålningsarbeten
  • Besiktning av byggnader och egendom
  • Bedömning av förutsättningar för vibrationer
  • Automatiserade mätningar
  • Upprätta rapporter och redovisning av utfört arbete

I samband med utbyggnad av Stadsdel Norrtälje Hamn i anslutning till Norrtälje stad kommer det att uppföras nya bostäder med plats för närmare 5000 boende. Stadsdelen kommer även att inrymma parker, torg kajstråk, handel, rekreation, service och kultur. Norrtälje Hamn är kommunens största utvecklingsprojekt  där KMP:s åtagande kommer att pågå i ca 6-8 år. KMP har fått i uppdrag att upprätta riskanalys och kontrollprogram med avseende på vibrationer och geoteknik, samt utföra erforderliga kontroller.