Vi som jobbar på KMP Konsult

Magnus Johansson

VD – Kvalitetsansvarig
Tel: 0700-90 48 56
magnus.johansson@kmpkonsult.se

Christer Forslund

Marknadschef
Tel: 0700-90 48 57
christer.forslund@kmpkonsult.se

David Norberg

Projektchef
Tel: 0700-90 60 08
david.norberg@kmpkonsult.se

Anders Lindén

Riskanalytiker / Projektledare
Tel: 0700-90 31 10
anders.linden@kmpkonsult.se

Jens Lundqvist

Projektledare, mätning & besiktning
Tel: 0700-90 99 47
jens.lundqvist@kmpkonsult.se

Johan Wassholt

Besiktningsman
0700-90 99 45
johan.wassholt@kmpkonsult.se

Charlotta Nicander

Ekonomi och Samarbetspartner för Kameral förvaltning
charlotta.nicander@kmpkonsult.se

Johan Jansson

Besiktningsman
Tel: 0700-90 00 43
johan.jansson@kmpkonsult.se

Magnus Albinsson

Teknikansvarig
Tel: 0700-90 91 83
magnus.albinsson@kmpkonsult.se

Simon Alasalmi

Besiktningsman
Tel: 0700-90 00 06
simon.alasalmi@kmpkonsult.se

Jonna Brick

Projektkoordinator
Tel: 0700-94 17 83
jonna.brick@kmpkonsult.se

Fredrik Holst-Hansen

Besiktningsman
Tel: 0700-90 50 22
fredrik.holst@kmpkonsult.se

Challa

Allt-i-allo-assistent

Sigge

Trivselansvarig

Norrköping

Magnus Sunnervik

Regionchef KMP Mitt
Tel: 0790-68 07 09
magnus.sunnervik@kmpkonsult.se

Örebro

Frank Neilberg

Projektledare
Tel: 0709-57 68 65
frank.neilberg@kmpkonsult.se

Vi finns i Stockholm, Norrköping och Örebro

KMP Konsult arbetar i stora delar av Sverige där våra tjänster efterfrågas, med kontor i Stockholm (HK), Norrköping och Örebro.

BESÖKSADRESS
Hammarbacken 6B, 5 tr.
Sollentuna

BESÖKSADRESS Norrköping
Sjötullsgatan 35
602 28 Norrköping

KONTAKT
Tel: 08-684 042 50
info@kmpkonsult.se

POSTADRESS
Box 713
191 27 Sollentuna