REFERENSPROJEKT

Hammarbydepån

Uppdragsgivare: Cobab
Uppdragstid: November 2015 – pågår

Uppdraget omfattar

  • Bedömning av risker vid sprängningsarbeten
  • Upprättande av kontrollprogram för vibrationsalstrande arbete inom SL spårområde
  • Besiktning av byggnader och anläggningar
  • Genomförande av för- och efterbesiktningar
  • Löpande sättningskontroller av spårområde
  • Utföra automatiserade mätningar
  • Upprätta rapporter och redovisning av utfört arbete

I samband med sprängningsarbeten inför byggnation av depå för spårunderhåll erhöll KMP vintern 2015 uppdraget att upprätta kontrollprogram, utföra löpande sättningskontroller längs spårområdet, utföra besiktningar samt mäta vibrationer i samband med rivning och sprängningsarbeten.

Efter avslutade arbeten kommer efterbesiktningar utföras och skriftlig slutrapport avlämnas till beställaren.