Bokning

Om du har fått en avisering gällande förbesiktning i brevlådan, så betyder det att det kommer att utföras ett vibrationsarbete i din närhet. Det innebär att din fastighet måste besiktigas.

Nedan kan du välja en tid som passar dig när besiktning kan genomföras.

Så går en besiktning till

Vi tittar på väggar, golv och tak, och nedtecknar de skador/anmärkningar som redan finns i lägenheten.
Protokollet över besiktningen kommer sedan att skickas till fastighetsägaren.
När de vibrationsalstrande arbetena är avslutade kommer det en ny avisering till dig. Den här gången gällande efterbesiktning.
Vid efterbesiktningen kontrolleras det att inga nya förändringar har uppkommit på grund av arbetena.
Om nya förändringar noteras i din bostad och dessa inte direkt kan uteslutas att de kommer från det vibrationsalstrande arbetet, så informeras fastighetsägaren och byggherren/entreprenören gällande detta.

Därför måste vi besiktiga

Vid arbeten där vibrationer förekommer är en entreprenör alltid skyldig att göra sitt absolut yttersta för att inga skador ska uppkomma på kringliggande omgivning. Entreprenören ska kunna visa på att arbete som utförts ej har åsamkat tredjeman några skador. För att uppfylla dessa krav utförs det en för- och efterbesiktning på fastigheter samt anläggningar inom det riskområde som riskanalysen hänvisar till